CONTACT

  • Add:No.2, Anmin Road, Dongqiao, Huangtai Town, Xiangcheng District, Suzhou City
  • E-mail: hanchengcheng@szerye.com
  • Abroad:0512-65088578
  • CN:0512-68220866
  • AD:0512-68201030
  • Fax:0512-68550568